Showing 1–20 of 68 results

Thiết bị chuẩn đoán

Máy X Quang Di Động Jumong

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Máy siêu âm

MyLab™ Omega

Liên hệ

Máy siêu âm

MyLab™ Sigma

Liên hệ

Máy siêu âm

MyLab™ X7

Liên hệ

Máy siêu âm

MyLab™ X6

Liên hệ

Máy siêu âm

MyLab™ X9

Liên hệ

Máy siêu âm

MyLab TM X5

Liên hệ

Máy siêu âm

Máy siêu âm 5D – I3

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Máy siêu âm

Máy siêu âm 5D-Qbit7

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Máy xét nghiệm nước tiểu

Máy xét nghiệm nước tiểu Urit-180

Liên hệ

Máy xét nghiệm nước tiểu

Máy xét nghiệm nước tiểu Urit-50

Liên hệ

Máy xét nghiệm nước tiểu

Máy xét nghiệm nước tiểu Clinitek Status

Liên hệ
02439069696