Showing 41–60 of 68 results

Vật tư tiêu hao

Chỉ thị hóa học loại 4

Liên hệ

Vật tư tiêu hao

Chỉ thị hóa học loại 1

Liên hệ

Vật tư tiêu hao

Giấy gói dụng cụ

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp

Nồi hấp tiệt trùng Plasma Labtech LPS-1130F

Liên hệ

Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp

Nồi hấp tiệt trùng Plasma Labtech LPS-1060T

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Máy Tiệt trùng hơi nước

Nồi hấp tiệt trùng Labtech LAC-6505SP

Liên hệ

Máy Tiệt trùng hơi nước

Nồi hấp tiệt trùng Labtech LAC-6305SP

Liên hệ

Máy Tiệt trùng hơi nước

Nồi hấp tiệt trùng Labtech LAC-6205SP

Liên hệ

Máy Tiệt trùng hơi nước

Nồi hấp tiệt trùng Labtech LAC-6105SP

Liên hệ

Máy Tiệt trùng hơi nước

Nồi hấp tiệt trùng Labtech LAC-2031SN

Liên hệ

Máy Tiệt trùng hơi nước

Nồi hấp tiệt trùng Labtech LAC-2021SN

Liên hệ

Máy Tiệt trùng hơi nước

Nồi hấp tiệt trùng Labtech LAC-1031SV

Liên hệ

Máy Tiệt trùng hơi nước

Nồi hấp tiệt trùng Labtech LAC-1012SV

Liên hệ
02439069696