Showing 1–20 of 30 results

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Vật tư tiêu hao

Tờ Bowie-Dick Test

Liên hệ

Vật tư tiêu hao

Băng keo chỉ thị nhiệt

Liên hệ

Vật tư tiêu hao

Chỉ thị hóa học loại 6

Liên hệ

Vật tư tiêu hao

Chỉ thị hóa học loại 5

Liên hệ

Vật tư tiêu hao

Chỉ thị hóa học loại 4

Liên hệ

Vật tư tiêu hao

Chỉ thị hóa học loại 1

Liên hệ

Vật tư tiêu hao

Giấy gói dụng cụ

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp

Nồi hấp tiệt trùng Plasma Labtech LPS-1130F

Liên hệ

Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp

Nồi hấp tiệt trùng Plasma Labtech LPS-1060T

Liên hệ
Liên hệ
02439069696