Showing all 15 results

Máy xét nghiệm nước tiểu

Máy xét nghiệm nước tiểu Urit-180

Liên hệ

Máy xét nghiệm nước tiểu

Máy xét nghiệm nước tiểu Urit-50

Liên hệ

Máy xét nghiệm nước tiểu

Máy xét nghiệm nước tiểu Clinitek Status

Liên hệ

Máy soi cổ tử cung

Máy soi cổ tử cung Medgyn AL-106

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
02439069696